Stosowane przez nas analizy DNA stanowią przełom w zakresie sposobu ochrony upraw.
Pozwalają one na:

  • Wczesną detekcję zagrożeń chorobowych na uprawach (zanim są one widoczne gołym okiem)
  • Zindywidualizowany dobór środków ochrony roślin, przez co ochrona jest skuteczniejsza.
  • W efekcie następuje obniżenie kosztów ochrony (stosujemy tylko te środki, które zwalczają rzeczywiście istniejące choroby), uprawa staje się zarazem bardziej wydajna i bardziej ekologiczna (zużywana jest mniejsza ilość pestycydów).

Zastosowanie molekularnych metod badań patogenów umożliwia m.in.:

  • jakościową ocenę obecności patogenu tj. przypisanie do gatunku/podgatunku,
  • ilościową ocenę obecności patogenu tj. ocena liczebności populacji patogenu na podstawie jego materiału genetycznego, w tym: analiza porównawcza obiektów badawczych (alternatywa dla oceny wizualnej porażenia roślin przez patogeny).
  • ocenę obecności patogenów w glebie oraz w bardzo wczesnych stadiach rozwoju choroby, kiedy to ocena wizualna nie jest jeszcze możliwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dot. analizy roślin i analizy gleby.