Dobranie właściwej substancji aktywnej jest niezwykle istotne. Znając dokładnie patogen, który zagraża uprawom możemy zastosować celowaną ochronę roślin. Pozwala to na zastosowanie substancji czynnej o wąskim spektrum działania skierowanej na konkretny patogen, dzięki czemu uprawa jest prowadzona w sposób efektywny ze zmniejszoną dawką progową substancji aktywnej.

GRUPA SUBSTANCJA AKTYWNA STOSOWANIE MECHANIZM DZIAŁANIA
Anilinopirymidyny cyprodinil oprysk Hamuje syntezę metioniny i białek u grzybów.
Dikarboksymidy mankozeb oprysk Blokuje przekazywanie sygnałów osmotycznych.
Fenoksychinony chinoksyfen oprysk Blokuje przekazywanie sygnałów w komórkach.
Fenyloacetamidy cyflufenamid oprysk Mechanizm nie jest w pełni poznany. Hamowanie zarodnikowania.
Fenylopirole fludioksonil oprysk/zaprawa Blokuje przekazywanie sygnałów osmotycznych.
Ftalany chlorotalonil oprysk Wielostronne działanie
Imidazole Imazalil

prochloraz

oprysk/zaprawa Hamuje syntezę ergosterolu poprzez blokowanie demetylacji w pozycji C-14.
Karbaminiany biksafen

fluksapyroksad

pentiopyrad

 

oprysk/zaprawa Zakłóca procesy energetyczne poprzez hamowanie aktywności dehydrogenazy bursztynowej (enzym uczestniczący w oddychaniu mitochondrialnym).
Karboksyamidy sedaksan Zaprawa Zakłóca procesy energetyczne poprzez hamowanie aktywności dehydrogenazy bursztynowej (enzym uczestniczący w oddychaniu mitochondrialnym).
Ketoaminy spiroksamina Oprysk Hamuje syntezę ergosterolu poprzez blokowanie redukcji podwójnego wiązania w pierścieniu sterolowym.
Morfoliny fenpropidyna

fenpropimorf

Oprysk
Ortofenyloamidy izopirazam Oprysk Zakłóca procesy energetyczne poprzez hamowanie aktywności dehydrogenazy bursztynowej (enzym uczestniczący w oddychaniu mitochondrialnym).
Piridynokarboksyamidy (anilidy) boskalid Oprysk Zakłóca procesy energetyczne poprzez hamowanie aktywności dehydrogenazy bursztynowej.
Pochodne arylofenylo-ketonu pyriofenon Oprysk Mechanizm nie jest dokładnie poznany.

 

Pochodne benzofenonu metrafenon Oprysk
Quinozoliny proquinazid Oprysk Mechanizm nie jest dokładnie poznany. Hamuje tworzenie zarodników.
Strobiluriny azoksystrobina

dimoksystrobina

fluoksastrobina

pikoksystrobina

piraklostrobina

Oprysk/Zaprawa Zakłóca procesy energetyczne poprzez blokowanie funkcjonowania
Triazole cyprokonazol

epoksykonazol

protiokonazol

tebukonazol

tetrakonazol

Oprysk/Zaprawa Hamuje syntezę ergosterolu poprzez blokowanie demetylacji w pozycji C-14.