Skalę BBCH wykorzystuje się do identyfikacji faz roślin uprawnych. W rolnictwie wyznacza ona czas stosowania zabiegów środkami ochrony roślin, nawożenia czy zapylania. Skala opiera się na systemie kodu dziesiętnego, który pozwala na szczegółowe określenie fazy rozwoju roślin dzieląc się na zasadnicze i drugorzędne fazy rozwoju.

Wyróżnia się 10 faz głównych ponumerowanych cyframi od 0 do 9, jednak żeby jeszcze dokładniej określić daną fazę dodano do każdej z nich dodatkową drugą cyfrę, która bardziej charakteryzuje daną fazę:

Główna faza rozwojowa 0: Kiełkowanie

00 Suchy ziarniak
01 Początek pęcznienia, ziarniak miękki typowej wielkości
03 Koniec pęcznienia, ziarniak napęczniały
05 Korzeń zarodkowy wydostaje się z ziarniaka
06 Korzeń zarodkowy wzrasta, widoczne włośniki i korzenie boczne
07 Pochewka liściowa (koleoptyl) wydostaje się z ziarniaka
09 Pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby

Główna faza rozwojowa 1: Rozwój liści

10 Z pochewki liściowej (koleoptyla) wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie)
11 Faza 1. liścia
12 Faza 2. liścia
13 Faza 3. liścia (zwykle zaczyna się krzewienie)
…  Fazy kolejnych liści oznaczone następnymi cyframi (przeważnie od fazy 3. liścia zaczyna się krzewienie)
19 Faza 9. liścia lub więcej

Główna faza rozwojowa 2: Krzewienie

20 Brak rozkrzewień
21 Początek fazy krzewienia: widoczne 1. rozkrzewienie (zwykle faza 3. liścia)
22 Widoczne 2 rozkrzewienia
23 Widoczne 3 rozkrzewienia
…  fazy kolejnych rozkrzewień oznaczone następnymi cyframi
29 Koniec fazy krzewienia – widoczna maksymalna liczba rozkrzewień

Główna faza rozwojowa 3: Strzelanie w źdźbło, wzrost pędu na długość

30 Początek wzrostu źdźbła: węzeł krzewienia podnosi się, pierwsze międzywęźle krótsze niż 1 cm
31 Pierwsze (liczone od dołu) kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia
32 Drugie kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem pierwszym
33 Trzecie kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem drugim
37 Widoczny liść flagowy, ale jeszcze nierozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć
39 Faza liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia

Główna faza rozwojowa 4: Grubienie pochwy liściowej liścia flagowego

41 Początek grubienia (nabrzmiewania) pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa lub wiechy)
47 Otwiera się pochwa liściowa liścia flagowego
49 Widoczne pierwsze ości

Główna faza rozwojowa 5: Kłoszenie (wierzchowanie)

51 Początek kłoszenia: szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek
52 Odsłania się 20% kwiatostanu
53 Odsłania się 30% kwiatostanu
…  kolejną cyfrą oznacza się następną dziesiątkę procent wyłonienia kwiatostanu
59 Zakończenie fazy kłoszenia, kłos (wiecha) całkowicie widoczny

Główna faza rozwojowa 6: Kwitnienie

61 Początek fazy kwitnienia: widoczne pierwsze pylniki
65 Pełnia fazy kwitnienia, wykształconych 50% pylników
69 Koniec fazy kwitnienia, wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki

Główna faza rozwojowa 7: Rozwój ziarniaków

71 Dojrzałość wodna: pierwsze ziarniaki wodniste, osiągnęły połowę typowej wielkości
73 Początek dojrzałości mlecznej
75 Pełna dojrzałość mleczna ziarniaków, ziarniaki osiągnęły typową wielkość, źdźbło zielone
77 Dojrzałość późnomleczna ziarniaków

Główna faza rozwojowa 8: Dojrzewanie

83 Początek dojrzałości woskowej ziarniaków (ziarniaki tracą mleczny sok, stają się mączyste)
85 Dojrzałość woskowa miękka, ziarniaki łatwo rozcierają się między palcami
87 Dojrzałość woskowa twarda, ziarniaki łatwo złamać paznokciem
89 Dojrzałość pełna, ziarniaki twarde, trudne do podzielenia paznokciem

Główna faza rozwojowa 9: Zamieranie

92 Dojrzałość martwa, ziarniaki bardzo twarde, nie można w nie wbić paznokcia
93 Ziarniaki luźno ułożone w kłosie, mogą się osypać
97 Roślina więdnie i zamiera
99 Zebrane ziarno, okres spoczynku