Jak są korzyści z wykonania badania?

Celowana prewencja upraw zapewnia szereg oszczędności począwszy od zmniejszenia kosztów stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a skończywszy na większym plonie uprawy. Całe badanie ma zapewnić jak najefektywniejsze prowadzenie uprawy poprzez eliminację zagrożenia ze strony patogenów na wczesnych etapach rozwoju rośliny. Pozwoli to na zastosowanie mniejszej ilości, wybranych środków ochrony roślin tzw. Spersonalizowana ochrona pola. Dodatkowo badanie gleby pozwoli na świadome prowadzenie upraw w oparciu o znajomość mikroflory w tym: odpowiednie nawożenie, zabiegi agrotechniczne, czy zabiegi poprawiające właściwości supresyjne gleby przeciw potencjalnym chorobom. Takie działanie przełoży się bezpośrednio na lepszy wzrost roślin, większy plon i w efekcie większy zysk z prowadzonych upraw oraz mniejsze wydatki na ochronę upraw.

 

Ile razy w sezonie należy dostarczyć materiał roślinny do badań, aby uzyskać kompleksową informację o zagrażających patogenach?

To zależy od stopnia ochrony jaką chcemy zapewnić. Zaleca się wykonanie usługi, co najmniej raz dla danej uprawy. Pierwsze badanie pozwala na wykrycie występujących patogenów na polu i dostosowanie celowanych oprysków lub zabiegów agrotechnicznych przeciwko wykrytym zagrożeniom. Każde kolejne służy monitorowaniu uprawy lub zaplanowaniu odpowiednich zabiegów leczniczych, bądź wyniszczających dane patogeny.

 

Kiedy należy pobierać próbki gleby?

Próbki można pobierać przez cały rok w zależności od celu badania z zaznaczeniem, że populacja grzybów może się zwiększać w okresach wilgotnych.

 

Jak odpowiednio pobrać próbki roślin bądź gleby i jaką ilość materiału pobrać, aby uzyskać wynik reprezentatywny dla danej uprawy?

Zalecenia odnośnie pobierania materiału roślinnego i gleby dostępne są pod linkiem. Zastosowanie się do procedury zapewni odpowiednią ilość i jakość materiału do miarodajnych analiz.

 

Jak dostarczyć próbki roślin?

Próbki najlepiej przesłać za pośrednictwem kuriera. Zalecamy użycie oferowanych przez nas pojemników do transportu próbek. Pojemniki zapewniają odpowiednie warunki i ochronę podczas transportu roślin.

 

Jeżeli na polu występują różne odmiany danego gatunku (np. pszenicy) to czy dla każdej odmiany robi się taką analizę?

Nie. Analiza dotyczy patogenów występujących na danym polu.

 

Objawy morfologiczne choroby na polu są niejednoznaczne i/lub uniemożliwiające identyfikację wizualną choroby, czy są Państwo w stanie zaoferować identyfikację choroby w takich przypadkach?

Tak. Nasze badania oparte są, o analizę DNA patogenów. Objawy choroby nie muszą być widoczne ani jednoznaczne, żeby identyfikacja była możliwa. Oferujemy testy umożliwiające identyfikację genetyczną chorób trudnych do identyfikacji wizualnej, a także możliwość potwierdzenia występowania konkretnej choroby.

 

Czy badaniom podlegają tylko zboża, czy można badać inne rośliny?

Tylko zboża. Panel analiz został stworzony do analizy patogenów zbóż. Panele analiz dla pozostałych roślin uprawnych są w trakcie opracowywania. W przypadku zainteresowania analizą dla innych roślin zachęcamy do kontaktu. W ramach usługi dedykowanej możemy zaoferować stworzenie panelu badań dla określonych roślin lub zaproponować wybiórczą detekcję określonych patogenów roślinnych. Koszt i czas realizacji takiego zlecenia ustalane są indywidualnie.

 

Czy próby można przetrzymać przez kilka dni czy po pobraniu należy je bezzwłocznie dostarczyć?

Pobrane próby należy bezzwłocznie dostarczyć. Nieprawidłowe przechowywanie prób wpływa na jakość i informatywność badania. Pojemniki na próbki zapewniają optymalne warunki do transportu i przechowywania przez okres około 3 dni.

 

Jaki jest koszt wykonania takiego badania badania?

Koszty badań wąchają się w zależności od ilości i zakresu badania próbek. Szczegóły znajdują się w Panelach badań.

 

W jakiej fazie rozwojowej najlepiej pobierać próbki roślin?

Najlepiej pobierać próbki jak najwcześniej na etapie 5-30 cm rośliny. Metody analiz są na tyle czułe, że pozwalają na wykrywanie potencjalnych zagrożeń na wczesnych etapach wzrostu rośliny. Szybkie wykrycie zagrożenia pozwoli na dostosowanie zabiegów agrotechnicznych jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby – działanie zapobiegawcze. Analizy można także przeprowadzać w późniejszych etapach rozwoju rośliny w celu kontroli uprawy, identyfikacji zagrożeń problematycznych do określenia standardowymi metodami lub odpowiedniego doboru chemii do zabiegów leczniczych i wyniszczających dane patogeny zbóż.

 

Jakie patogeny badane są na próbkach roślin i gleby?

Szczegółowy wykaz badanych patogenów podany jest w Panelach badań.

 

Jak wygląda raport z badań roślin? Jakie informacje otrzymam?

Przykładowy raport z badania roślin dostępny jest pod linkiem [link]. Raport z badania próbek roślin informuje jakie patogeny występują na roślinie, jakie choroby powodują, jakie substancje czynne należy zastosować do zapobiegania chorobie lub jej leczeniu, wyniszczaniu patogenów. Dodatkowo w raporcie zawarte są zalecane zabiegi agrotechniczne pomocne w zwalczaniu patogenów występujących na polu. Informacja odnośnie patogenów znajdujących się na roślinach może być pomocna przy podejmowaniu decyzji odnośnie stosowania zabiegów agrotechnicznych: regulacji stosunków wodno-powietrznych gleby, aplikacja odpowiednich środków biokontroli lub zabiegi wzmagające potencjał supresyjny gleby, sposób nawożenia itd. Zalecenia opracowujemy między innymi w oparciu o najnowsze publikacje naukowe.

 

Jak wygląda raport z badań gleby?  Jakie informacje otrzymam?

Przykładowy raport z badania gleby dostępny jest pod linkiem [link]. Raport z badania wskazuje patogeny występujące w glebie, które są patogenami zbóż i mogą zakażać rośliny poprzez przenoszenie się z gleby m.in. fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa. Dodatkowo z każdej próbki gleby wykonywana jest hodowla mikrobiologiczna grzybów, a wyrosłe kolonie są charakteryzowane metodami molekularnymi. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskujemy bardzo kompleksowe informacje na temat występowania grzybów w glebie i składu gatunkowego. Wykrywane są także grzyby używane do biokontroli, stanowiące o potencjale supresyjnym gleby oraz potencjalne patogeny grzybowe. Informacja odnośnie patogenów znajdujących się w glebie może być pomocna przy podejmowaniu decyzji odnośnie użytkowania danego pola i stosowania zabiegów agrotechnicznych: terminu zasiewu, stosowanie płodozmianu, regulacji stosunków wodno-powietrznych gleby, stosowanie odpowiedniego materiału siewnego, stosowanie odmian odpornych, aplikacja odpowiednich środków biokontroli lub zabiegi wzmagające potencjał supresyjny gleby, sposób nawożenia itd. Zalecenia opracowujemy między innymi w oparciu o najnowsze publikacje naukowe.

 

Czy taka analiza wykazuje wszystkie patogeny czy tylko te dominujące?

Panel analiz obejmuje patogeny zbóż wyszczególnione w Panelach badań. Ze względu na czułość metody patogeny wykrywane są już na bardzo wczesnym etapie rozwoju, gdy nie widoczne są objawy choroby.

 

 Czy przy większej ilości próbek jest szansa na obniżenie kosztów takiej usługi?

Tak. Przewidujemy możliwość rabatowania większych zamówień. Rabaty są ustalane indywidualnie w zależności od ilości próbek i zakresu wykonywanych badań.