Zapewnienie plonów o odpowiedniej wysokości i jakości leży u podstaw udanej uprawy zbóż. Pszenica jest zbożem podatnym na choroby, a straty w zbiorach w wyniku jej porażenia mogą wynosić nawet do 90%, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia ochrona. Grzyby atakujące zboża są coraz bardziej zjadliwe i odporne na działanie substancji aktywnych. W związku z tym, zdecydowanie łatwiej ograniczyć możliwość ich wystąpienia niż stosować doraźne środki zwalczające rozwijającą się chorobę.

Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów zabiegów. Decyduje o nich rolnik, jednak musi on wziąć pod uwagę warunki pogodowe występujące w danym sezonie wegetacyjnym, gdyż opóźnienia zabiegów często wywołują nieodwracalne skutki redukujące plon. Należy mieć na uwadze, że substancja aktywna, aby wykazała działanie lecznicze jak i ochronne musi dotrzeć do miejsca, w którym rozwija się patogen.

Objawy porażenia spowodowane przez choroby grzybowe są na początku mało widoczne, dlatego kluczem do skutecznej ochrony jest ich odpowiednio wczesne wykrycie i natychmiastowa reakcja.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, proponujemy Państwu identyfikację molekularną na wczesnych etapach rozwoju choroby, kiedy objawy porażenia nie są jeszcze widoczne, a choroba już występuje. Otrzymują Państwo od nas solidną dawkę wiedzy na temat stanu faktycznego roślin, ze wskazaniem występowania konkretnych patogenów oraz substancji czynnych, które są skuteczne w walce z tymi patogenami. Posiadanie takich informacji pozwala znacznie obniżyć koszty ochrony roślin przy zachowaniu wysokiego plonu oraz zaplanować zabiegi interwencyjne, nie czekając do wystąpienia widocznych objawów.

Stosowana przez nas identyfikacja jest bezbłędna i pozwala na oznaczenie mikroorganizmu co do gatunku. Prowadząc nasze autorskie testy stosujemy metodę uznawaną za złoty standard w określaniu sekwencji DNA tj. sekwencjonowanie Sangera. Obecnie nie istnieje dokładniejsza metoda, jest ona powszechnie stosowana w medycynie.