Czas realizacji usługi to 21 dni od otrzymania próbek gleby.
Próbka gleby jest badana na obecność patogenów zagrażających uprawom.